Ενέργειες

Βοήθεια

Δικαιώματα ομάδων

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Τα δικαιώματα ομάδων είναι επιτρεπόμενες ενέργειες (όπως η δυνατότητα επεξεργασίας σελίδων ή ο αποκλεισμός χρηστών) που μπορούν να αντιστοιχιστούν σε διαφορετικές ομάδες χρηστών του os.arena wiki. Κάθε ομάδα χρηστών συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Εάν ένα μέλος συμμετέχει σε πολλές ομάδες, λαμβάνει όλα τα δικαιώματα από κάθε ομάδα στην οποία συμμετέχει. Όλοι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ανώνυμων χρηστών, βρίσκονται στην ομάδα «*», ενώ όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες είναι στην ομάδα «Χρήστες».