Ενέργειες

Διανομές Linux

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Expand.png
Το άρθρο ή η ενότητα χρειάζεται επέκταση
Το περιεχόμενο είναι απλά μια ενδεικτική αρχή.

Οι διανομές Linux είναι συλλογές συστατικών ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα οι οποίες αναπτύσσονται από ανεξάρτητες ομάδες προγραμματιστών αλλά και μεμονωμένα άτομα, και δομούνται αρθρωτά με βάση τον πυρήνα Linux ώστε να σχηματίσουν λειτουργικά συστήματα.

Μια τυπική διανομή Linux περιλαμβάνει τον ομώνυμο πυρήνα, εργαλεία και βιβλιοθήκες από το Έργο GNU, ένα παραθυρικό σύστημα (με πιο κοινό το X Window System), επιπλέον λογισμικό, όπως διάφορες εφαρμογές και εργαλεία συστήματος, ένα περιβάλλον εργασίας (γραφικό ή μη) και ένα σύστημα εγκατάστασης πακέτων λογισμικού.