Ενέργειες

Ειδικό

Μικροεφαρμογές

Παρακάτω βρίσκεται ένας κατάλογος με τις ειδικές μικροεφαρμογές τις οποίες οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν στη σελίδα προτιμήσεών τους, όπως έχουν οριστεί από τους ορισμούς. Αυτή η επισκόπηση παρέχει εύκολη πρόσβαση στις σελίδες των μηνυμάτων συστήματος που ορίζουν την περιγραφή και τον κώδικα κάθε μικροεφαρμογής.

  • Προσθέστε δύο νέα αναπτυσσόμενα πλαίσια κάτω από το πλαίσιο σύνοψης επεξεργασίας με ορισμένες χρήσιμες προεπιλεγμένες περιλήψεις  (Προβολή πηγής | Εξαγωγή)
    Χρήσεις: Gadget-defaultsummaries.js