Ενέργειες

Ειδικό

Παραχώρηση πρόσβασης

Παρακάτω είναι μια λίστα με τη συσχετισμένη πρόσβαση στα δικαιώματα των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να εξουσιοδοτούν τις εφαρμογές να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους αλλά με περιορισμένα δικαιώματα βάσει των επιχορηγήσεων που έδωσε ο χρήστης στην εφαρμογή. Μια εφαρμογή που ενεργεί για λογαριασμό ενός χρήστη δε μπορεί να χρησιμοποιήσει πραγματικά δικαιώματα που ο χρήστης δεν έχει, ωστόσο. Ίσως υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για μεμονωμένα δικαιώματα.

ΠρόσβασηΔικαιώματα
Βασικά δικαιώματα (basic)
 • Ανάγνωση σελίδων (read)
 • Αυτόματη σημείωση των επεξεργασιών τους ως ελεγμένες (autopatrol)
 • Αυτόματη σύνδεση με έναν εξωτερικό λογαριασμό χρήστη (autocreateaccount)
 • Επεξεργασία ημιπροστατευμένων σελίδων (autoconfirmed)
 • Επεξεργασία προστατευμένων σελίδων ως "Να επιτρέπονται μόνο αυτόματα επιβεβαιωμένοι χρήστες" (editsemiprotected)
 • Καθαρισμός της cache του ιστότοπου για μια σελίδα χωρίς επιβεβαίωση (purge)
 • Μη ενεργοποίηση της ειδοποίησης «Έχετε νέο μήνυμα» σε περίπτωση μικρών αλλαγών στις σελίδες συζήτησης (nominornewtalk)
 • Παράκαμψη αποκλεισμών σε διευθύνσεις IP, αυτόματων αποκλεισμών και αποκλεισμών σε εύρος IP (ipblock-exempt)
 • Πραγματοποίηση ενεργειών που ενεργοποιούν CAPTCHA χωρίς να χρειάζεται πέρασμα από το CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Προβολή σημάνσεων ελέγχου πρόσφατων αλλαγών (patrolmarks)
 • Χρήση του API για επεξεργασία (writeapi)
Επεξεργασία υψηλού όγκου (highvolume)
 • Μεταχείριση αυτής ως αυτόματης διεργασίας (bot)
 • Να μην επηρεάζεται από τα όρια ρυθμού (noratelimit)
 • Σήμανση επαναφερόμενων επεξεργασιών ως επεξεργασιών ρομπότ (markbotedits)
 • Χρήση μεγαλύτερων ορίων στις αιτήσεις προς το API (apihighlimits)
Επεξεργασία υπαρχουσών σελίδων (editpage)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προσθήκη και αφαίρεση αυθαίρετων ετικετών σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρίσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Επεξεργασία προστατευμένων σελίδων (editprotected)
 • Επεξεργασία προστατευμένων σελίδων (χωρίς διαδοχική προστασία) (editprotected)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προσθήκη και αφαίρεση αυθαίρετων ετικετών σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρίσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Επεξεργασία των CSS/JSON/JavaScript του χρήστη σας (editmycssjs)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Επεξεργασία των ιδιωτικών αρχείων CSS χρήστη (editmyusercss)
 • Επεξεργασία των ιδιωτικών αρχείων JSON χρήστη (editmyuserjson)
 • Επεξεργασία των ιδιωτικών αρχείων JavaScript χρήστη (editmyuserjs)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προσθήκη και αφαίρεση αυθαίρετων ετικετών σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρίσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Επεξεργασία των προτιμήσεων χρήστη σας και ρυθμίσεων JSON (editmyoptions)
 • Επεξεργασία προσωπικών προτιμήσεών (editmyoptions)
 • Επεξεργασία των ιδιωτικών αρχείων JSON χρήστη (editmyuserjson)
Επεξεργασία του ονοματοχώρου Mediawiki και JSON ιστότοπου/χρηστών (editinterface)
 • Επεξεργασία JSON ιστότοπου (editsitejson)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Επεξεργασία της διασύνδεσης χρήστη (editinterface)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Μεταγραφή των αρχείων JSON άλλων χρηστών (edituserjson)
 • Προσθήκη και αφαίρεση αυθαίρετων ετικετών σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρίσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Επεξεργασία CSS/JS ιστότoπου και χρηστών (editsiteconfig)
 • Επεξεργασία CSS ιστότοπου (editsitecss)
 • Επεξεργασία JSON ιστότοπου (editsitejson)
 • Επεξεργασία JavaScript ιστότοπου (editsitejs)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Επεξεργασία της διασύνδεσης χρήστη (editinterface)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Μεταγραφή των αρχείων CSS άλλων χρηστών (editusercss)
 • Μεταγραφή των αρχείων JS άλλων χρηστών (edituserjs)
 • Μεταγραφή των αρχείων JSON άλλων χρηστών (edituserjson)
 • Προσθήκη και αφαίρεση αυθαίρετων ετικετών σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρίσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Δημιουργία, επεξεργασία και μετακίνηση σελίδων (createeditmovepage)
 • Δημιουργία σελίδων (που δεν είναι σελίδες συζήτησης) (createpage)
 • Δημιουργία σελίδων συζήτησης (createtalk)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Μετακίνηση κεντρικών σελίδων χρηστών (move-rootuserpages)
 • Μετακίνηση σελίδων (move)
 • Μετακίνηση σελίδων κατηγοριών (move-categorypages)
 • Μετακίνηση σελίδων μαζί με τις υποσελίδες τους (move-subpages)
 • Μη δημιουργία ανακατεύθυνσης από το παλιό όνομα κατά τη μετακίνηση μιας σελίδας (suppressredirect)
 • Προσθήκη και αφαίρεση αυθαίρετων ετικετών σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρίσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Επιφόρτωση νέων αρχείων (uploadfile)
 • Αντικατάσταση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου που έχει επιφορτωθεί από κάποιον (reupload-own)
 • Επιφόρτωση αρχείων (upload)
Επιφόρτωση, αντικατάσταση και μετακίνηση αρχείων (uploadeditmovefile)
 • Αντικατάσταση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου (reupload)
 • Αντικατάσταση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου που έχει επιφορτωθεί από κάποιον (reupload-own)
 • Επιφόρτωση αρχείων (upload)
 • Επιφόρτωση αρχείων από μια διεύθυνση URL (upload_by_url)
 • Μετακίνηση αρχείων (movefile)
 • Μη δημιουργία ανακατεύθυνσης από το παλιό όνομα κατά τη μετακίνηση μιας σελίδας (suppressredirect)
 • Τοπική υπερκάλυψη αρχείων στο κοινό αποθετήριο πολυμέσων (reupload-shared)
Περιπολία αλλαγών σε σελίδες (patrol)
 • Σήμανση επεξεργασιών άλλων χρηστών ως ελεγμένες (patrol)
Επαναφορά αλλαγών σε σελίδες (rollback)
 • Γρήγορη αναστροφή των επεξεργασιών του τελευταίου χρήστη που επεξεργάστηκε μια σελίδα (rollback)
Αποκλεισμός και αναίρεση αποκλεισμού χρηστών (blockusers)
 • Αποκλεισμός άλλων χρηστών από την επεξεργασία (block)
 • Αποκλεισμός ενός χρήστη από την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (blockemail)
Προβολή διαγραμμένων αρχείων και σελίδων (viewdeleted)
 • Αναζήτηση στις διαγραμμένες σελίδες (browsearchive)
 • Εμφάνιση διαγραμμένου κειμένου και αλλαγών μεταξύ διαγραμμένων εκδόσεων (deletedtext)
 • Προβολή διαγραμμένων εκδόσεων του ιστορικού, χωρίς το σχετικό κείμενο (deletedhistory)
Προβολή υποκείμενων σε περιορισμούς καταχωρίσεων στα αρχεία καταγραφών (viewrestrictedlogs)
 • Προβολή αρχείου καταγραφών spam (spamblacklistlog)
 • Προβολή αρχείου καταγραφών αποκλεισμένων τίτλων (titleblacklistlog)
 • Προβολή ιδιωτικών καταγραφών (suppressionlog)
Διαγραφή σελίδων, αναθεωρήσεων και καταχωρίσεων σε αρχεία καταγραφής (delete)
 • Ανάκληση διαγραφής μιας σελίδας (undelete)
 • Αναζήτηση στις διαγραμμένες σελίδες (browsearchive)
 • Διαγραφή και επαναφορά διαγραφής συγκεκριμένων καταχωρήσεων στη λίστα καταγραφών (deletelogentry)
 • Διαγραφή και επαναφορά συγκεκριμένων αναθεωρήσεων σελίδων (deleterevision)
 • Διαγραφή σελίδων (delete)
 • Διαγραφή σελίδων με εκτεταμένο ιστορικό (bigdelete)
 • Εμφάνιση διαγραμμένου κειμένου και αλλαγών μεταξύ διαγραμμένων εκδόσεων (deletedtext)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προβολή διαγραμμένων εκδόσεων του ιστορικού, χωρίς το σχετικό κείμενο (deletedhistory)
 • Προσθήκη και αφαίρεση αυθαίρετων ετικετών σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρίσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Απόκρυψη χρηστών και καταστολή αναθεωρήσεων (oversight)
 • Προβολή, απόκρυψη και επανεμφάνιση από οποιονδήποτε χρήστη συγκεκριμένων αναθεωρήσεων σελίδων (suppressrevision)
Προστασία και κατάργηση προστασίας σελίδων (protect)
 • Αλλαγή των επιπέδων προστασίας και επεξεργασία προστατευμένων σελίδων (protect)
 • Επεξεργασία προστατευμένων σελίδων (χωρίς διαδοχική προστασία) (editprotected)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προσθήκη και αφαίρεση αυθαίρετων ετικετών σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρίσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Προβολή της λίστας παρακολούθησής σας (viewmywatchlist)
 • Προβολή προσωπικής λίστας παρακολούθησης (viewmywatchlist)
Επεξεργασία της λίστας παρακολούθησής σας (editmywatchlist)
 • Επεξεργασία προσωπικής λίστας παρακολούθησης. Σημειώστε ότι κάποιες ενέργειες θα εξακολουθούν να προσθέτουν σελίδες, ακόμα και χωρίς αυτό το δικαίωμα. (editmywatchlist)
Αποστολή μηνύματος σε άλλους χρήστες (sendemail)
 • Αποστολή μηνύματος σε άλλους χρήστες (sendemail)
Δημιουργία λογαριασμών (createaccount)
 • Δημιουργία νέων λογαριασμών χρηστών (createaccount)
Πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες (privateinfo)
 • Προβολή προσωπικών δεδομένων (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πραγματικό όνομα) (viewmyprivateinfo)