Ενέργειες

Ειδικό

Πολιτικές κωδικού πρόσβασης

Αυτή είναι μια λίστα με τις ισχύουσες πολιτικές κωδικού πρόσβασης για τις ομάδες χρηστών που καθορίζονται στο os.arena wiki.

ΟμάδαΠολιτικές
Αυτόματα επιβεβαιωμένοι χρήστες
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1 χαρακτήρα (MinimalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ίδιος με το όνομα χρήστη (PasswordCannotMatchUsername) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον από αυτούς που βρίσκονται σε μαύρη λίστα (PasswordCannotMatchBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος λιγότερο από 4.096 χαρακτήρες (MaximalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι στη λίστα των 100.000 συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων κωδικών. (PasswordNotInLargeBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
Ρομπότ
(κατάλογος μελών)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 10 χαρακτήρων (MinimalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ίδιος με το όνομα χρήστη (PasswordCannotMatchUsername) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον από αυτούς που βρίσκονται σε μαύρη λίστα (PasswordCannotMatchBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος λιγότερο από 4.096 χαρακτήρες (MaximalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι στη λίστα των 100.000 συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων κωδικών. (PasswordNotInLargeBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1 χαρακτήρα για να είναι δυνατή η σύνδεση (MinimumPasswordLengthToLogin)
Γραφειοκράτες
(κατάλογος μελών)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 10 χαρακτήρων (MinimalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ίδιος με το όνομα χρήστη (PasswordCannotMatchUsername) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον από αυτούς που βρίσκονται σε μαύρη λίστα (PasswordCannotMatchBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος λιγότερο από 4.096 χαρακτήρες (MaximalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι στη λίστα των 100.000 συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων κωδικών. (PasswordNotInLargeBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1 χαρακτήρα για να είναι δυνατή η σύνδεση (MinimumPasswordLengthToLogin)
Διαχειριστές διεπαφής
(κατάλογος μελών)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 10 χαρακτήρων (MinimalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ίδιος με το όνομα χρήστη (PasswordCannotMatchUsername) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον από αυτούς που βρίσκονται σε μαύρη λίστα (PasswordCannotMatchBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος λιγότερο από 4.096 χαρακτήρες (MaximalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι στη λίστα των 100.000 συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων κωδικών. (PasswordNotInLargeBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1 χαρακτήρα για να είναι δυνατή η σύνδεση (MinimumPasswordLengthToLogin)
Επιτηρητές
(κατάλογος μελών)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1 χαρακτήρα (MinimalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ίδιος με το όνομα χρήστη (PasswordCannotMatchUsername) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον από αυτούς που βρίσκονται σε μαύρη λίστα (PasswordCannotMatchBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος λιγότερο από 4.096 χαρακτήρες (MaximalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι στη λίστα των 100.000 συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων κωδικών. (PasswordNotInLargeBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
Διαχειριστές
(κατάλογος μελών)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 10 χαρακτήρων (MinimalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ίδιος με το όνομα χρήστη (PasswordCannotMatchUsername) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον από αυτούς που βρίσκονται σε μαύρη λίστα (PasswordCannotMatchBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος λιγότερο από 4.096 χαρακτήρες (MaximalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι στη λίστα των 100.000 συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων κωδικών. (PasswordNotInLargeBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1 χαρακτήρα για να είναι δυνατή η σύνδεση (MinimumPasswordLengthToLogin)
Χρήστες
(κατάλογος μελών)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 1 χαρακτήρα (MinimalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ίδιος με το όνομα χρήστη (PasswordCannotMatchUsername) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι ακριβώς ίδιος με κάποιον από αυτούς που βρίσκονται σε μαύρη λίστα (PasswordCannotMatchBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος λιγότερο από 4.096 χαρακτήρες (MaximalPasswordLength) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)
 • Ο κωδικός πρόσβασης δε μπορεί να είναι στη λίστα των 100.000 συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων κωδικών. (PasswordNotInLargeBlacklist) (πρότεινε αλλαγή κατά τη σύνδεση)