Ενέργειες

Κατηγορία

Πρότυπα

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Ένα πρότυπο είναι μια σελίδα που μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες σελίδες. Τα πρότυπα περιέχουν πληροφορίες που χρειάζεται να επαναληφθούν σε οποιονδήποτε αριθμό άρθρων ή σελίδων. Χρησιμοποιούνται, συνήθως, για μηνύματα του συστήματος, πλαίσια πληροφοριών, ειδοποιήσεις και παρεμφερείς λειτουργίες.

Σελίδες στην κατηγορία «Πρότυπα»

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 8 σελίδες από 8 συνολικά.

Πολυμέσα στην κατηγορία «Πρότυπα»

Αυτή η κατηγορία περιέχει τα ακόλουθα 8 αρχεία από 8 συνολικά.