Ενέργειες

Πρότυπο

Εντολή

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Αυτό το πρότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που υποδεικνύετε εντολές.

Χρήση

{{Εντολή|1=Εδώ γράφετε τον κώδικα}}

που προβάλλει

Εδώ γράφετε τον κώδικα

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρότυπο απευθείας στις σελίδες. Εάν χρειάζεστε κάτι που δεν υπάρχει ήδη, δημιουργήστε ένα νέο πρότυπο βασισμένο σε αυτό.


{{{1}}}