Ενέργειες

Πρότυπο

Επέκταση

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Expand.png
Το άρθρο ή η ενότητα χρειάζεται επέκταση
{{{1}}}

Πρότυπο που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ημιτελή άρθρα. Θα πρέπει να προστίθεται στην αρχή των άρθρων ή των επιμέρους ενοτήτων που εμφανίζουν έλλειψη λεπτομερειών και χρειάζονται προσθήκες.

Χρήση

{{Επέκταση|Λόγος}}


Μπορείτε να προσθέσετε μια σελίδα συζήτησης με δεύτερη εισαγωγή:

{{Επέκταση|Λόγος|Συζήτηση:Όνομα σελίδας}}


Οι σελίδες που χρειάζονται επέκταση μπορούν να βρεθούν στο Ειδικό:ΤιΣυνδέειΕδώ/Πρότυπο:Επέκταση ή στην Κατηγορία:Σελίδες ή ενότητες με το Πρότυπο:Επέκταση. Οι χρήστες που διαθέτουν σχετικές γνώσεις ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην επέκταση αυτών των άρθρων ή των ενοτήτων και έπειτα να αφαιρέσουν τη σήμανση του προτύπου.