Ενέργειες

Πρότυπο

Πληροφορία

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Infocon.png
Πληροφορία
{{{1}}}

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για περιεχόμενο που χρειάζεται να τονιστεί ιδιαίτερα. Σύνταξη:

{{Πληροφορία|1=Κείμενο}}

Παράδειγμα:

{{Πληροφορία|1=Αυτή είναι μια πληροφορία}}
Infocon.png
Πληροφορία
Αυτή είναι μια πληροφορία