Ενέργειες

Πρότυπο

Προειδοποίηση

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Warning-icon.png
Προειδοποίηση
{{{1}}}

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για περιεχόμενο που χρειάζεται να επισημανθεί. Σύνταξη:

{{Προειδοποίηση|1=Κείμενο}}

Παράδειγμα:

{{Προειδοποίηση|1=Αυτή είναι μια προειδοποίηση}}
Warning-icon.png
Προειδοποίηση
Αυτή είναι μια προειδοποίηση