Ενέργειες

Πρότυπο

Συμβουλή

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Tip-icon.png
Συμβουλή
{{{1}}}

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να περιγράψετε μια σύντομη συμβουλή. Σύνταξη:

{{Συμβουλή|1=Κείμενο}}

Παράδειγμα:

{{Συμβουλή|1=Αυτή είναι μια συμβουλή}}
Tip-icon.png
Συμβουλή
Αυτή είναι μια συμβουλή