Ενέργειες

MediaWiki

Filedelete-reason-dropdown

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

  • Συχνοί λόγοι διαγραφής
    • Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
    • Διπλότυπο αρχείο
    • Δε χρειάζεται πια
    • Αντικατάσταση με άλλο