Ενέργειες

MediaWiki

Gadgets-definition

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Προσθέστε μια καταχώρηση για κάθε νέα μικροεφαρμογή στον πίνακα στο Os.arena wiki:Διαθέσιμες μικροεφαρμογές για να διευκολύνει τη συντήρηση. Οι σύνδεσμοι για την προβολή και τη διαχείριση των περιγραφών των μικροεφαρμογών εμφανίζονται στο Ειδικό:Μικροεφαρμογές.


  • defaultsummaries[ResourceLoader|dependencies=oojs-ui-core]|defaultsummaries.js