Ενέργειες

MediaWiki

Ipbreason-dropdown

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

 • Συχνοί λόγοι αποκλεισμού
  • Βανδαλισμός
  • Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
  • Συνεχής προσθήκη περιεχομένου χωρίς πηγές
  • Διαφημιστικές και εν γένει προωθητικές ενέργειες
  • Πόλεμος διορθώσεων
  • Κατάχρηση πολλαπλών λογαριασμών
  • Απαράδεκτο όνομα χρήστη
  • Άδειασμα περιεχομένου
  • Εκούσια προσθήκη λανθασμένων πληροφοριών
  • Καταχώρηση συνδέσμων spam προς εξωτερικές ιστοσελίδες
  • Παραβίαση προηγούμενου αποκλεισμού
  • Ενοχλητική συμπεριφορά