Ενέργειες

MediaWiki

Protect-dropdown

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

 • Συνήθεις λόγοι προστασίας
  • Βανδαλισμός
  • Spamming
  • Αντιπαραγωγική μάχη επεξεργασιών
  • Σελίδα μεγάλης κίνησης
  • Δομική σελίδα του wiki
  • Περιέχει στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη διεπαφή
  • Σελίδα προσωπικού προφίλ