Ενέργειες

MediaWiki

Titleblacklist

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

  1. Αυτή είναι μία μαύρη λίστα για τίτλους σελίδων. Τίτλοι και χρήστες οι οποίοι ταιριάζουν με μια regular expression εδώ, δεν μπορούν να δημιουργηθούν.
  2. Χρησιμοποιήστε το σύμβολο «#» για σχόλια.
  3. Από προεπιλογή είναι χωρίς διάκριση πεζών/κεφαλαίων .