Ενέργειες

Os.arena wiki

Αυτόματα επιβεβαιωμένοι χρήστες

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Οι αυτόματα επιβεβαιωμένοι χρήστες λαμβάνουν δικαιώματα δημιουργίας άρθρων, μετακίνησης σελίδων, επεξεργασίας ημιπροστατευμένων σελίδων και ανεβάσματος αρχείων.

Κάθε χρήστης επιβεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα εφόσον ο λογαριασμός του υφίσταται για τουλάχιστον 3 ημέρες και έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επεξεργασίες σε άλλα άρθρα.

Ο μοναδικός λόγος ύπαρξης αυτής της ομάδας χρηστών είναι η αποτροπή του βανδαλισμού και αλλαγών που μπορούν να επηρεάσουν δημοφιλείς σελίδες, επιτρέποντας μόνο σε χρήστες που έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν καλές αλλαγές να αλλάξουν αυτές τις σελίδες.