Ενέργειες

Os.arena wiki

Γραφειοκράτες

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Οι γραφειοκράτες είναι χρήστες με την τεχνική ικανότητα να προωθήσουν άλλους χρήστες σε διαχειριστές ή γραφειοκράτες, να παραχωρήσουν και να ανακαλέσουν τη δυνατότητα εισαγωγής σελίδων μέσω μεταφόρτωσης αρχείων και να παραχωρήσουν και να ανακαλέσουν την κατάσταση ρομπότ ενός λογαριασμού.

Οι γραφειοκράτες δεν έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούν δικαιώματα διαχειριστή από τους χρήστες ή να παρέχουν περαιτέρω επίπεδα πρόσβασης.

Επί του παρόντος υπάρχουν 3 γραφειοκράτες στο os.arena wiki.