Ενέργειες

Os.arena wiki

Διαθέσιμες μικροεφαρμογές

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Μια μικροεφαρμογή είναι ένα πρόγραμμα JavaScript ή/και ένα απόσπασμα CSS που προσφέρει πρόσθετες λειτουργίες και μπορεί να ενεργοποιηθεί απλά μαρκάροντας μια επιλογή στις προτιμήσεις σας.

Μικροεφαρμογές στο os.arena wiki

Ονομασία Λειτουργία
defaultsummaries Προσθέστε δύο νέα αναπτυσσόμενα πλαίσια κάτω από το πλαίσιο σύνοψης επεξεργασίας με ορισμένες χρήσιμες προεπιλεγμένες περιλήψεις