Ενέργειες

Os.arena wiki

Διαχειριστές διεπαφής

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Οι διαχειριστές διεπαφής είναι χρήστες που μπορούν να επεξεργαστούν όλες τις σελίδες CSS, JavaScript, JSON και σελίδες στον ονοματοχώρο MediaWiki. Αυτές οι σελίδες εκτελούνται ως κώδικας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει το πώς μορφοποιείται το περιεχόμενο, να αλλάξει τη συμπεριφορά των σελίδων ή ακόμα και να δημιουργήσει σύνθετα εργαλεία για να βοηθήσει στην επεξεργασία.

Η δυνατότητα επεξεργασίας του CSS/JS που εκτελείται σε προγράμματα περιήγησης άλλων χρηστών είναι πολύ ισχυρή και εξαιρετικά επικίνδυνη στα χέρια ενός κακόβουλου χρήστη. Οι διαχειριστές διεπαφής πρέπει να είναι χρήστες που απολαμβάνουν μεγάλη εμπιστοσύνη, έχουν τουλάχιστον μια βασική κατανόηση του CSS και του JS, έχουν επίγνωση των προσδοκιών ιδιωτικότητας του os.arena wiki και έχουν μια αξιοπρεπή κατανόηση για τον τρόπο εξασφάλισης των λογαριασμών τους (όπως η επιλογή ισχυρών και μοναδικών κωδικών πρόσβασης και η αποφυγή μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό).

Επί του παρόντος υπάρχουν 2 διαχειριστές διεπαφής στο os.arena wiki.