Ενέργειες

Os.arena wiki

Επεξεργασία άρθρων

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Το περιεχόμενο του os.arena wiki αποτελεί προϊόν συλλογικής προσφοράς ανεξάρτητων συντακτών, ο καθένας από τους οποίους συνεισφέρει ανάλογα με τις ικανότητές του, είτε αυτές είναι τεχνικές δεξιότητες και εμπειρία χρήσης είτε αφορούν την έφεση στον γραπτό λόγο και τη συλλογή πληροφοριών. Κανένα άρθρο δε θα πρέπει να θεωρείται πλήρες, αφού η γνώση εξελίσσεται παράλληλα με τις συνθήκες και με προσθήκη στοιχείων που βελτιώνουν τα ήδη γραφόμενα.

Προσθήκη πληροφοριών

Παρακαλούμε εισάγετε πληροφορίες που ενισχύουν τη γνώση για το Linux στα Ελληνικά, είτε δημιουργώντας καινούργια άρθρα είτε προσθέτοντας στα υπάρχοντα. Καθώς δεν επιθυμούμε να επανεφεύρουμε τον τροχό, δεν απαιτείται οι πληροφορίες να προέρχονται από πρωτότυπη έρευνα. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και να συνοδεύονται από αναφορά έγκυρων πηγών.

Αποφύγετε την αυτολεξεί αντιγραφή που συνιστά λογοκλοπή, όπως επίσης και την προσθήκη περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ο διαμοιρασμός του δεν είναι συμβατός με την άδεια χρήσης του os.arena wiki. Μπορείτε να αντλήσετε έμπνευση από κάποια πηγή, όχι όμως και να μεταφέρετε εδώ το περιεχόμενό της εάν αυτό δεν επιτρέπεται.

Συνεργασία και εξέλιξη

Δεν υπάρχει τέλειο άρθρο. Μη φοβάστε να κάνετε τις δικές σας προσθήκες σκεπτόμενοι ότι υστερούν σε ποιότητα, αφού κάποιος άλλος μπορεί να βελτιώσει τη μορφοποίηση, να προσθέσει πληροφορίες και γενικότερα να εξελίξει το άρθρο. Αντίστοιχα, αν εντοπίσετε σημεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν, μη διστάσετε να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες αλλαγές ή να ενημερώσετε κάποιον από τους συντάκτες. Η εξέλιξη του περιεχομένου βασίζεται στη συνεργασία όλων, συντακτών και αναγνωστών.

Βελτίωση των άρθρων

Μπορείτε πάντα να βελτιώσετε ένα άρθρο με περισσότερες πληροφορίες, αναδιατυπώνοντας το περιεχόμενο ώστε να γίνει πιο κατανοητό, προσαρμόζοντας τη μορφοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες περιεχομένου, διορθώνοντας ανακρίβειες, συγχωνεύοντας το περιεχόμενο παρόμοιων άρθρων ή διαιρώντας ένα υπάρχον σε δύο διακριτά, επισκευάζοντας σπασμένους συνδέσμους ή αφαιρώντας ακατάλληλο περιεχόμενο.

Τα άρθρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν είναι απαραίτητη η ενημέρωση άλλων συντακτών πριν προχωρήσετε σε βελτιώσεις. Εντούτοις, αν θεωρείτε ότι οι αλλαγές σας θα είναι εκτεταμένες ή ενδέχεται να προκαλέσουν προστριβές, μπορείτε να τις επεξηγήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα στην αντίστοιχη σελίδα συζήτησης του εκάστοτε άρθρου αλλά και στο πεδίο της σύνοψης κάτω από τον επεξεργαστή κειμένου, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντοτε με κάτι σχετικό.

Ακατάλληλο περιεχόμενο

Οποιοδήποτε τμήμα ενός άρθρου περιέχει μη επαληθεύσιμες πληροφορίες, δυνητικά επικίνδυνες ή μη ορθές οδηγίες χρήσης, προσωπικές απόψεις, περιεχόμενο που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα χωρίς άδεια επαναδημοσίευσης ή προτροπή σε παράνομες ενέργειες θα αφαιρείται με τρόπο που δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο κείμενο. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ολόκληρο το άρθρο θα διαγράφεται χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε φροντίστε για την ποιότητα και την καθαρότητα του os.arena wiki.