Ενέργειες

Os.arena wiki

Επιτηρητές

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Οι επιτηρητές είναι χρήστες με ενισχυμένα δικαιώματα διαγραφής, επαναφοράς ή προβολής περιεχομένου, αναθεωρήσεων, αρχείων καταγραφών και ονομάτων χρηστών από ή προς οποιονδήποτε χρήστη του os.arena wiki. Πιο απλά, λειτουργούν ως μεσολαβητές.

Επί του παρόντος υπάρχουν 2 επιτηρητές στο os.arena wiki.