Ενέργειες

Os.arena wiki

Κανόνες περιεχομένου

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Το os.arena wiki υλοποιείται με βάση το ελεύθερο λογισμικό MediaWiki. Πριν ξεκινήσετε με τη δημιουργία σελίδων ή την επεξεργασία άρθρων, σας παροτρύνουμε να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες αυτού του λογισμικού. Περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια θα βρείτε στη σχετική σελίδα του MediaWiki.

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένοι ενδεικτικοί κανόνες σχετικά με την εισαγωγή και την επεξεργασία περιεχομένου στο os.arena wiki, οι οποίοι στοχεύουν στη δημιουργία προτύπων που θα ακολουθούνται από όλους τους συνεισφέροντες ούτως ώστε το περιεχόμενο να έχει καθαρή, αναγνώσιμη και οργανωμένη μορφή, να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των συντακτών αλλά και να αποφεύγονται οι συχνές και αχρείαστες τροποποιήσεις.

Παρακαλούμε να μην αγνοείτε αυτούς τους κανόνες με πρόθεση. Σε κάθε περίπτωση όμως, μη φοβάστε να δημιουργήσετε περιεχόμενο που, ενδεχομένως, δε θα είναι απόλυτα σύμφωνο με τους κανόνες. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και μπορούν πάντα να διορθωθούν. Μη διστάσετε, επίσης, να προχωρήσετε στη διόρθωση σημείων που χρειάζονται βελτίωση. Θυμηθείτε ότι το os.arena wiki αποτελεί συλλογική προσπάθεια.

Συνοχή και στυλ γραφής

Θα πρέπει να στοχεύετε στη διατήρηση της συνοχής σε ολόκληρο το περιεχόμενο του os.arena wiki. Χρησιμοποιήστε απλή και κατανοητή γλώσσα με σωστή ορθογραφία και σύνταξη, αποφεύγοντας το προσωπικό στυλ γραφής και τις εξεζητημένες γλωσσολογικές ή τεχνικές έννοιες. Δημιουργήστε άρθρα που θα είναι εύκολα αναγνώσιμα και κατανοητά από όλους, ώστε να ενισχύεται η προσέλευση αναγνωστών και η συμμετοχή. Αν χρειάζεστε βοήθεια, απλά ζητήστε τη.

Δημιουργία σελίδων

Πριν δημιουργήσετε μια νέα σελίδα, αναλογιστείτε αν αυτή έχει λόγο ύπαρξης:

  • Μπορεί να προσφέρει κάτι στους αναγνώστες; Περιεχόμενο που δεν είναι χρήσιμο στο ευρύ κοινό απλά θα πιάνει χώρο και, συνεπώς, θα αφαιρείται.
  • Είναι σύμφωνη με τον σκοπό του os.arena wiki; Να θυμάστε πάντα ότι οι εισαγωγές σας εντάσσονται στο συνολικό εγχείρημα και δεν είναι απλά προσωπικές.
  • Χρειάζεται απαραίτητα νέα σελίδα; Όσα σκοπεύετε να γράψετε ενδέχεται να υπάρχουν ήδη. Χρησιμοποιήστε το πεδίο της αναζήτησης και, αν βρείτε κάποιο σχετικό άρθρο, προτιμήστε να συνεισφέρετε σε αυτό.
  • Θα έχει νόημα η προσθήκη; Μη δημιουργείτε άρθρα απλά για να υπάρχουν. Επιμεληθείτε και εξελίξτε το περιεχόμενο των σελίδων σας.

Μπορείτε επίσης να συμβουλεύεστε τη λίστα με τις επιθυμητές σελίδες όπου θα εντοπίσετε περιεχόμενο που χρειάζεται να προστεθεί.

Μορφοποίηση

Μορφοποιήστε το περιεχόμενο κατάλληλα ώστε να διευκολύνεται η ξεκούραστη ανάγνωση χωρίς να χάνονται πληροφορίες. Άρθρα με χαοτική δομή αποτρέπουν τους αναγνώστες, δυσχεραίνουν την επεξεργασία και δεν προσφέρουν τίποτα.

Επικεφαλίδες

Αν ένα άρθρο πραγματεύεται διακριτά θέματα, θα πρέπει αυτά να διαχωρίζονται με επικεφαλίδες. Αυτές θα ξεκινούν από το δεύτερο επίπεδο (Επίπεδο 2) για κάθε κύριο τομέα του άρθρου και τυχόν υποτομείς θα διαχωρίζονται επιπλέον με επικεφαλίδα τρίτου επιπέδου (Επίπεδο 3) κ.ο.κ. Μη χρησιμοποιείτε επικεφαλίδες πρώτου επιπέδου, καθώς αυτές χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους τίτλους των άρθρων.

Για κάθε άρθρο που περιέχει τουλάχιστον τέσσερις επικεφαλίδες θα δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων με την ανάλογη αρίθμηση.

Παράγραφοι

Κάθε άρθρο θα πρέπει να είναι όμορφα οργανωμένο σε παραγράφους με λογική και νοηματική συνοχή. Αποφύγετε τις μακροσκελείς παραγράφους που κουράζουν, καθώς και τις υπερβολικά μικρές. Ένα ενδεικτικό μήκος παραγράφου είναι περίπου 5 σειρές.

Κώδικας

Αν το άρθρο περιέχει κώδικα, αυτός θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη επισήμανση, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

# Avoid spaces around the assignment operator (=)
var="Hello World"

# print it
echo "$var"

# Another way of printing it
printf "%s\n" "$var"

Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα πατώντας το κουμπί με το σύμβολο της γραφίδας στον επεξεργαστή κειμένου. Εάν δεν είναι απαραίτητη η επισήμανση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα κουμπιά για απλό ή προδιαμορφωμένο κώδικα.

Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε επιπλέον περιεχόμενο έχουν ζωτική σημασία για το os.arena wiki. Κάθε συντάκτης θα πρέπει να φροντίζει ώστε ένα άρθρο να περιέχει εσωτερικούς συνδέσμους προς άλλα σχετικά άρθρα, καθώς και ότι άλλα άρθρα περιλαμβάνουν αντίστοιχους συνδέσμους που οδηγούν στο συγκεκριμένο άρθρο. Όπου είναι απαραίτητο, λόγου χάρη στην περίπτωση παραπομπών, μπορούν να περιλαμβάνονται και εξωτερικοί σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες.

Εργαλεία που θα βοηθήσουν το έργο σας είναι η λειτουργία της αναζήτησης, οι αδιέξοδες σελίδες και το «Τι συνδέει εδώ» που μπορείτε να βρείτε και στο μενού με τα εργαλεία σελίδων.

Παραπομπές

Οι παραπομπές μπορούν να εισάγονται ως συντομεύσεις στα σημεία του κειμένου που κρίνεται αναγκαίο, πατώντας απλά το κουμπί με το σύμβολο του σελιδοδείκτη στη μπάρα του επεξεργαστή κειμένου.

Κάθε παραπομπή θα πρέπει να περιέχει έναν τίτλο ή το όνομα του αρχικού συντάκτη, την ημερομηνία της δημοσίευσης, σύνδεσμο προς την πρωτότυπη δημοσίευση με τον τίτλο της και, φυσικά, αναφορά στο μέσο της δημοσίευσης. Η μορφή μιας παραπομπής ως wikitext θα είναι η εξής:

<ref>Όνομα συντάκτη (ημερομηνία), [https://example.com Τίτλος Δημοσίευσης], Μέσο Δημοσίευσης</ref>

Μια λίστα με όλες τις παραπομπές που εμπεριέχονται στο κείμενο θα προστίθεται πάντοτε στο τέλος αυτού, πατώντας το σύμβολο με τα βιβλία. Επιδιώξτε να εισάγετε παραπομπές προς έγκυρες πρωτογενείς πηγές και αποφύγετε την παράθεση συνδέσμων προς ιστοσελίδες που απλά αναδημοσιεύουν περιεχόμενο.