Ενέργειες

Os.arena wiki

Πνευματικά δικαιώματα

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Το κείμενο του os.arena wiki αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των συνεισφερόντων και διατίθεται στο κοινό υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Αυτή η άδεια χρήσης είναι εγκεκριμένη για ελεύθερα έργα κουλτούρας και επιτρέπει σε όλους την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Έχετε την ελευθερία να χρησιμοποιήσετε το ίδιο το κείμενο ή μέρος των παρεχόμενων πληροφοριών, να δημιουργήσετε αντίτυπα και να τα διανείμετε, όπως επίσης και να αναμείξετε ή να τροποποιήσετε το κείμενο με κάθε μέσο και τρόπο, για οποιονδήποτε σκοπό. Αρκεί απλά να χρησιμοποιήσετε στο έργο σας την ίδια άδεια ή άλλες συμβατές με αυτή.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις συνεισφερόντων

Αν συνεισφέρετε κείμενο στο os.arena wiki, θεωρείται ότι αποδέχεστε την παραπάνω άδεια και συμβατές. Περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο μπορεί να δημοσιευτεί με άλλη άδεια, εντούτοις θα προτιμούσαμε αυτή να επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και αναδιανομή. Αν θέλετε να ενσωματώσετε κείμενο από αλλού ή το οποίο έχετε συγγράψει μαζί με άλλα άτομα, μπορείτε να το κάνετε μόνο εάν αυτό δημοσιεύτηκε αρχικά με όρους χρήσης που είναι συμβατοί με την άδεια του os.arena wiki, εκτός αν είστε εσείς ο μοναδικός συντάκτης του πρωτότυπου.

Χρήση έργων υπό πνευματικά δικαιώματα

Το os.arena wiki στοχεύει στο ελεύθερο περιεχόμενο, χωρίς περιορισμούς στη χρήση, την τροποποίηση και την αναδιανομή που προκύπτουν από την ύπαρξη πνευματικών δικαιωμάτων, για κάθε σκοπό και με κάθε μέσο. Η ίδια προσδοκία υπάρχει για όλα τα άρθρα και, αν κάποιο από αυτά δε συμφωνεί με τους όρους της χρησιμοποιούμενης άδειας και υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα, θα θεωρείται μη ελεύθερο περιεχόμενο.

Η χρήση μη ελεύθερου περιεχομένου στο os.arena wiki επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο αν ισχύουν όλες ανεξαιρέτως οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Δεν υπάρχει αντίστοιχο ελεύθερο περιεχόμενο που εξυπηρετεί τους σκοπούς της πληροφόρησης
  2. Η χρήση περιορίζεται στην απαραίτητη έκταση
  3. Υφίσταται προηγούμενη δημοσίευση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων
  4. Το μη ελεύθερο περιεχόμενο ενισχύει τη γνώση και είναι σύμφωνο με τον στόχο του os.arena wiki
  5. Χρησιμοποιείται μη ελεύθερο περιεχόμενο που έχει σημασιολογική σημαντικότητα και βοηθά τους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα ένα άρθρο
  6. Μη ελεύθερες εικόνες και πολυμέσα έχουν επιφορτωθεί με την κατάλληλη επισήμανση αδειοδότησης και συνοδεύονται από αναφορά της αρχικής πηγής και πληροφορίες για τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων

Σύνδεσμοι προς έργα με πνευματικά δικαιώματα

Σε περιπτώσεις όπως η αναφορά πηγών σε ένα άρθρο, ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Εδώ δεν είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του αρχικού δημιουργού για την τοποθέτηση ενός συνδέσμου. Ωστόσο, προσπαθήστε να αποφεύγετε τις παραπομπές σε ιστοσελίδες που αναδημοσιεύουν πρωτότυπα έργα άλλων, παραβιάζοντας τα πνευματικά τους δικαιώματα.

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Εάν προκύψουν περιπτώσεις όπου παραβιάζονται κατ' επανάληψη τα πνευματικά δικαιώματα άλλων, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί νομικό πρόβλημα για το os.arena wiki. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο που θα εντοπιστεί σε τέτοιες περιπτώσεις θα διαγραφεί άμεσα και συντάκτες που ακολουθούν συχνά αυτήν την πρακτική θα χάνουν το δικαίωμα επεξεργασίας.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις χρηστών περιεχομένου

Με εξαίρεση την ονομασία, το λογότυπο και άλλες εικόνες ή πολυμέσα που αφορούν το os.arena wiki, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα το περιεχόμενο για κάθε σκοπό, εκτός και αν αυτό εμπίπτει στην κατηγορία του μη ελεύθερου περιεχομένου. Οι μόνοι όροι που σας ζητάμε να σεβαστείτε είναι:

Αναφορά δημιουργού

Αν θέλετε να αναδιανείμετε κείμενο από το os.arena wiki σε οποιαδήποτε μορφή, παρακαλούμε να τοποθετήσετε σε αυτό έναν σύνδεσμο προς τη σελίδα που χρησιμοποιήσατε, καθώς και αναφορά στους συντάκτες αυτής.

Παρόμοια διανομή

Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε με βάση κείμενο από το os.arena wiki, πρέπει να διαθέσετε τις τροποποιήσεις σας υπό την ίδια άδεια ή άλλη συμβατή.

Ένδειξη αλλαγών

Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε με βάση κείμενο από το os.arena wiki, πρέπει να υποδείξετε με εύλογο τρόπο ότι το πρωτότυπο κείμενο έχει τροποποιηθεί.

Ειδοποίηση αδειοδότησης

Κάθε αντίγραφο ή τροποποιημένη εκδοχή κειμένου που διανέμετε θα πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη της άδειας χρήσης «Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0» και έναν σύνδεσμο προς το κείμενο αυτής ή ένα αντίγραφό του.