Ενέργειες

Os.arena wiki

Ρομπότ

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Τα ρομπότ είναι αυτοματοποιημένες ή ημι-αυτοματοποιημένες διεργασίες που επεξεργάζονται σελίδες με περιορισμένη ή χωρίς άμεση ανθρώπινη επίβλεψη. Επειδή τα ρομπότ μπορούν δυνητικά να εξασθενήσουν τους πόρους του εξυπηρετητή, θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες πολιτικές.

Επιπλέον, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν σκόπιμα τεράστιες ποσότητες ζημιών πολύ γρήγορα, τα ρομπότ που πραγματοποιούν πολλές επεξεργασίες χωρίς άδεια (σημαία ρομπότ) ή με αμφισβητήσιμο τρόπο θα αποκλειστούν αμέσως. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση ενός ρομπότ από έναν κανονικό (ανθρώπινο) λογαριασμό. Κάθε ρομπότ πρέπει να έχει δικό του λογαριασμό, γενικά να περιλαμβάνει τη λέξη «bot» στο όνομα και κατά προτίμηση κάποιον τρόπο για να συνδεθεί με τον χειριστή του.