Ενέργειες

Os.arena wiki

Συνεισφορά

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Το os.arena wiki στοχεύει στη δημιουργία μιας κεντρικής βιβλιοθήκης γνώσης για το Linux στην ελληνική γλώσσα, που θα χαρακτηρίζεται από εύκολα κατανοητή διατύπωση και υψηλή ποιότητα περιεχομένου. Για τον λόγο αυτόν θα υπάρχουν ορισμένοι τυπικοί κανόνες λειτουργίας που αφορούν κάθε συνεισφέροντα ανεξαιρέτως και θα αναλυθούν παρακάτω. Να μην ξεχνάτε ότι η ποιότητα του os.arena wiki είναι ανάλογη της ποιότητας των συμμετεχόντων και της δουλειάς που προσφέρουν σε αυτό.

Θεμελιώδεις κανόνες

Κάθε συνεισφέρων θα πρέπει να αποδέχεται τρεις θεμελιώδεις κανόνες και να φροντίζει για την τήρησή τους. Αυτοί είναι οι εξής: σεβασμός στη συλλογική προσφορά, άρθρα σε όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένη γλώσσα με καλή μορφοποίηση και παροχή μόνο ασφαλών και επιβεβαιωμένων πληροφοριών.

Σεβαστείτε τη συλλογική προσφορά

Η συνεισφορά στο os.arena wiki δε θα πρέπει να γίνεται με εγωκεντρικά κριτήρια αλλά με ειλικρινή διάθεση προσφοράς στο σύνολο των ελληνόφωνων χρηστών Linux. Κάθε άρθρο δύναται να ελεγχθεί και να υποστεί επεξεργασία από οποιοδήποτε μέλος ανά πάσα στιγμή, και αυτό θα πρέπει να είναι αποδεκτό από τους αρχικούς συντάκτες. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν παρατηρήσεις ή επισημάνσεις στο πλαίσιο της βελτίωσης του περιεχομένου. Βοηθήστε όσους προσπαθούν να βοηθήσουν.

Χρησιμοποιήστε κατανοητή γλώσσα και καθαρή μορφοποίηση

Είστε ελεύθεροι να δημιουργήσετε άρθρα που θα καλύπτουν κάθε πτυχή της χρήσης του Linux, είτε αυτά απευθύνονται σε εντελώς αρχάριους είτε σε πιο τεχνικά καταρτισμένους και έμπειρους χρήστες. Φροντίστε ώστε η διατύπωση να είναι εύκολα κατανοητή από όλους, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, και δημιουργήστε καθαρό περιεχόμενο που συμφωνεί με τους κανόνες περιεχομένου του os.arena wiki. Με αυτόν τον τρόπο τα άρθρα θα είναι προσβάσιμα από όλους και η διαχείρισή τους θα γίνει πιο εύκολη.

Μοιραστείτε ασφαλείς πληροφορίες

Πληροφορίες που δε συνοδεύονται από έγκυρες πηγές επαλήθευσης, όπως επίσης και οδηγίες που μπορούν να προκαλέσουν λειτουργική αστάθεια σε ένα σύστημα, κενά ασφαλείας ή που ο συντάκτης τους δε διαθέτει επαρκή γνώση των γραφομένων, δεν έχουν θέση στο os.arena wiki. Οι προσωπικές απόψεις, τα κακώς εννοούμενα «hacks» και διάφορα άλλα «κόλπα» αφορούν αποκλειστικά εσάς και το δικό σας συγκεκριμένο σύστημα, όχι την πληθώρα χρηστών που αναζητούν πληροφόρηση.

Μοιραστείτε πληροφορίες που μπορούν να επιβεβαιωθούν εύκολα και οδηγίες των οποίων την πρακτικότητα και την αποτελεσματικότητα μπορείτε να εγγυηθείτε στο μέτρο του δυνατού, και μην αναπαράγετε απόψεις, συμβουλές ή πρακτικές που εντοπίσατε σε άλλους ιστότοπους και, ενδεχομένως, είναι ευρέως διαδεδομένες αλλά δυνητικά επικίνδυνες. Προωθήστε με τον τρόπο σας τη σφαιρική ενημέρωση και την ορθή και ασφαλή χρήση του Linux.