Ενέργειες

Pacman

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Expand.png
Το άρθρο ή η ενότητα χρειάζεται επέκταση
Το περιεχόμενο είναι απλά μια ενδεικτική αρχή.

Ο pacman είναι ο διαχειριστής πακέτων (package manager) που έρχεται προεγκατεστημένος στη διανομή Arch Linux και σε όσες είναι βασισμένες σε αυτή. Αντιθέτως με αρκετούς άλλους διαχειριστές πακέτων (όπως τον apt ή τον yum) που λειτουργούν με υποεντολές (όπου γράφουμε μετά την εντολή του διαχειριστή), ο pacman λειτουργεί περισσότερο με παραμέτρους (όπου γράφουμε με μια - μετά την εντολή του διαχειριστή). Για παράδειγμα, άμα θέλαμε να κάνουμε ενημέρωση το σύστημά μας χρησιμοποιώντας τον διαχειριστή apt (υποθέτωντας ότι ο χρήστης μας είναι ο root), θα τρέχαμε τις εντολές:

apt update

apt upgrade

Ενώ με τον pacman θα τρέχαμε:

pacman -Syu

Ή για εγκατάσταση ενός πακέτου:

apt: apt install πακέτο

pacman: pacman -S πακέτο